På senaste regionfullmäktige 13-14 april så var det en punkt på dagordningen som rörde högkostnadsskydd och egenavgifter för sjuktransporter.

Det blågröna styret hade lagt förslag om avgiftshöjningar där högkostnadsskyddet skulle höjas från 1600 kr till 2400 kr. Bara SD och Vänstern var emot förslaget. Vi i SD lade förslaget att höja till 2000 kr vilket vi själva tyckte var lite för högt men för att försöka få med övriga så fastnade vi för den nivån.

Under samma punkt så fanns även höjning av egenavgifterna för sjuktransporter med och här var det bara vi i SD som var emot. Övriga partier köpte de blågrönas förslag rakt av. Egenavgiften för den som måste ta sin bil eller åka taxi till vården höjdes kraftigt. De som däremot gynnades av övriga partier är de som bor där kollektivtrafiken går ofta, där togs egenavgiften bort helt. Det visar på hur övriga partier ser på de som bor på landsbygden, beklagligt