Nyheter

Det blev dyrare för de som är sjuka.

På senaste regionfullmäktige 13-14 april så var det en punkt på dagordningen som rörde högkostnadsskydd och egenavgifter för sjuktransporter. Det blågröna styret hade lagt förslag om avgiftshöjningar där högkostnadsskyddet skulle höjas från 1600 kr till 2400 kr. Bara SD och Vänstern var emot förslaget. Vi i SD lade förslaget att höja till 2000 kr vilket […]

läs mer

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer