Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Motioner

Motion angående veckoslutstjänstgöring.

Personalbrist är något som alla regioner i Sverige brottas med, så även Region Jämtland Härjedalen. Särskilt svårt är att bemanna under kvällar, nätter och helger. I Region Västmanland införde man en modell som kallas veckoslutstjänstgöring på prov, vilket innebär att personalen enbart arbetar helger men uppbär heltidslön. Modellen har minskat kostnaderna för övertid och minskat […]

Läs mer

Motion angående PSA prov

Prostatacancer är den form av cancer som män drabbas mest av. Många lider i det tysta över de besvär som förstorad prostata ger. En tidig diagnos oavsett om det är en förstorning eller cancer är bra så männen kan göra uppföljningar även om det i ett tidigt skede inte behöver leda till medicinska åtgärder. I […]

Läs mer

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!